Elektroniczny Dziennik Szkolny

Projekt informatyczny
Elektroniczny Dziennik Szkolny – SCHOLIUM
Cel projektu  
  • Utworzenie dziennika elektronicznego obsługującego ponadgimnazjalny zespół szkół z funkcjonalnościami określonymi prawem oświatowym
Rok rozpoczęcia  
  • 2015
Wykorzystane technologie  
  • HTML5
  • CSS3
  • BOOTSTRAP
  • OOP PHP
  • MYSQL
  • JQUERY
  • AJAX
  Inne  
  • Projekt otrzymał wyróżnienie WSTI w Katowicach

 

Panel administratora e-dziennika

Panel dyrektora szkoły

Panel Dyrektora – Statystyki

Panel dyrektora szkoły – Statystyki

Formularz umożliwiający wpisywanie ocen – panel nauczyciela

Formularz zezwalający wychowawcy na usprawiedliwienie nieobecności

Formularz zliczający frekwencję z poszczególnych miesięcy

Formularz zezwala na sprawdzenie obecności

Formularz zezwala na zapisanie tematów zajęć

Panel wychowawcy

Lista uczniów – widok z panelu wychowawcy

Formularz dodawania ucznia – panel wychowawcy

Dane ucznia – panel wychowawcy

Lista uczniów – panel wychowawcy

Lista rodziców – panel wychowawcy

Panel ucznia

Karta z ocenami ucznia – widok z panelu ucznia

Panel rodzica

Moduł poczty – widok z panelu rodzica

Lista nauczyciel – panel rodzica

Plan zajęć ucznia – panel rodzica