Projekty

Projekty udostępnione w serwisie GitHub

Prace tworzone w ramach zajęć edukacyjnych

Projekty w fazie rozwoju
Aktualnie realizowane projekty WEB

W tym miejscu znajdują się aplikacje www, które rozwijam oraz aktualizuję. Wszystkie zaprezentowane programy są dobrze przetestowane oraz wykorzystywane na co dzień.

Analiza umiejętności zawodowych – DIUNA

Aplikacja wspomaga w przygotowaniu do egzaminu zawodowego poprzez diagnozowanie mocnych i słabych stron w opanowaniu podstawy programowej na podstawie standaryzowanych pytań egzaminacyjnych i porównaniu uzyskanych danych z wynikami ogólnopolskimi.

Wejście na stronę aplikacji

Zakończone projekty WEB

Poniżej znajdują się aplikacje webowe (i nie tylko), które obecnie nie są już przeze mnie rozwijane ani aktualizowane. Programy świadczą jednak o doświadczeniu nabytym przy ich realizacji oraz kierunku mojego zawodowego rozwoju.

Notatnik Nauczyciela

Aplikacja dzięki, której w sposób szybki i skuteczny każdy nauczyciel uzupełni podstawowe informacje dotyczące zajęć. Program daje możliwość utworzenia rozkładu materiału, notowania frekwencji, ocen, czy też istotnych wydarzeń związanych z pracą zawodową. Program został wykonany m.in. w technologii: HTML5, CSS3, BOOTSTRAP, OOP PHP, JQUERY, AJAX, MYSQL – Zobacz więcej.

Notatnik Nauczyciela – Panel Główny
Elektroniczny Dziennik Szkolny – SCHOLIUM

Aplikacja odzwierciedla rzeczywistość szkolną – indywidualizuje użytkowników (administrator, dyrektor, nauczyciel, rodzic, wychowawca, uczeń) oraz wzoruje się na trwałych i sprawdzonych elementach dziennika papierowego (m.in. tabele z danymi statystycznymi, ważne wydarzenia z życia klasy, informacje o programach nauczania i podręcznikach). Program został wykonany m.in. w technologii: HTML5, CSS3, OOP PHP, JQUERY, AJAX, MYSQL – Zobacz więcej.

Wejście na stronę aplikacji

Dziennik SCHOLIUM – projekt otrzymał wyróżnienie WSTI w Katowicach
Interpretator wyników sprawdzianu kompetencji

Program tworzony przeze mnie w latach 2005-2007. Na potrzeby szkolne dostępna była wersja ONLINE (na stronę WWW) oraz wersja instalacyjna na komputery klasy PC. Obie wersje dawały możliwość wydruku.

Program otrzymał pozytywną opinię dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie
Program otrzymał pozytywną opinię dyrektora OKE w Jaworznie
Elektroniczny dziennik klasowy

W latach 2003-2005 dla dwóch placówek oświatowych w Tychach (Gimnazjum nr 12, Szkoła Podstawowa nr 4) opracowałem i prowadziłem elektroniczny dziennik klasowy. Była to jedna z pierwszych tego typu aplikacji internetowych w mieście. Program wzbudził zainteresowanie lokalnych mediów.

Notatka prasowa
Notatka prasowa
Szkolna Tablica Informacyjna

Aplikacja opracowana w roku 2012. Zastępowała tradycyjną tablicę informacyjną w szkole. Każdy użytkownik posiada swój login oraz hasło dostępowe. System odnotowuje datę i godzinę zalogowania oraz odczytania bieżących wiadomości.

Prezentacja projektu – Szkolna Tablica Informacyjna
Web Blog

W 2014 roku opracowałem prostą aplikację typu CMS w formie web blogu ze standardowymi funkcjonalnościami: archiwizacja, kategoryzacja, komentowanie, personalizowanie użytkowników. Użyte technologie to m.in.: HTML5, CSS3, OOP PHP, MYSQL, JQUERY – Zobacz więcej.

Web Blog
Ilustracja strony głównej blogu
Aplikacje sieciowe

W roku 2013 opracowałem szereg aplikacji desktopowych wykonanych w język C#. Programy miały za zadanie analizowanie pracy sieci LAN. Dodatkowo zostało utworzone narzędzie typu klient – serwer, sprawdzające wiedzę uczniów ze statystyczną analizą wyników – Zobacz więcej.

Aplikacje sieciowe
Aplikacja typu klient-serwer