Notatnik Nauczyciela

Projekt informatyczny
Notatnik Nauczyciela
Cel projektu  
  • Utworzenie aplikacji wspomagającej pracę nauczyciela, z którą będzie można pracować przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych – tablet, smartfon
Rok rozpoczęcia  
  • 2015
Wykorzystane technologie  
  • HTML5
  • CSS3
  • BOOTSTRAP
  • OOP PHP
  • MYSQL
  • JQUERY
  • AJAX
Inne  
  • Projekt zakończony w 2017

Panel użytkownika

Plan zajęć użytkownika

Kalendarz z wydarzeniami ogólnymi oraz indywidualnymi nauczyciela

Dodawanie zdarzenia do modułu kalendarza

Moduł odpowiedzialny za wpisywanie obecności oraz tematów

Moduł odpowiedzialny za wpisywanie ocen

Moduł odpowiedzialny za tworzenie rozkładu materiału

Moduł odpowiedzialny za tworzenie rozkładu materiału – wybór opcji

Moduł odpowiedzialny za sprawdzenie zgodności rozkładu materiału z jego realizacją

Panel Administratora

Moduł Administratora – edytowanie użytkownika

Moduł Administratora – dodawanie użytkownika

Moduł Administratora – klasy

Moduł Administratora – edycja klas

Moduł Administratora – grupy

Moduł Administratora – dodawanie grupy

Moduł Administratora – przedmioty

Moduł Administratora – łączenie nauczyciela, przedmiotu, klasy i grupy

Moduł Administratora – dodawanie uczniów do klasy oraz grupy

Moduł Administratora – dodawanie ogólnych wydarzeń