www.edunet.tychy.pl

Podział sieci na podsieci

Adres IP, skrócona maska i ilość podsieci
. . . / |

Np. 192.168.10.2/10 | 4

Sieci