www.edunet.tychy.pl

Sprawdzenie, czy hosty należą do tej samej podsieci

Adres IP i skrócona maska
. . . /
. . . /
Sieci