Programowanie aplikacji internetowych

Programowanie aplikacji internetowych

Aplikacja internetowa jest programem komputerowym uruchomionym na serwerze www, który komunikuje się poprzez przeglądarkę internetową – dzięki sieci komputerowej – z urządzeniem użytkownika. Program taki tworzy się przy wykorzystaniu różnych technologii webowych. Obecnie technologie te dzieli się na:

  • front-end: technologia wykonywana po stronie przeglądarki klienta (do głównych technologii należą: JavaScript, HTML, CSS)
  • back-end: technologia wykonywana po stronie serwera (praca oparta jest głównie o frameworki takie jak: .NET, JAVA, PHP, JavaScript przy wykorzystaniu Node.js, czy skrypty SQL)

Wybór technologii jest ważny, ponieważ określa możliwości programu, szybkość działania oraz poniesione koszty przy jego tworzeniu oraz utrzymaniu. Obie technologie (front-end, back-end) mają  – upraszczając – jeden wspólny mianownik: pozwalają tworzyć strony responsywne (tzn. takie, które obsługują wiele przeglądarek oraz wiele rozdzielczości – wygląd i układ dostosowuje się automatycznie do rozmiaru okna przeglądarki).Przykładowa realizacja egzaminu EE.09 (E.14)

Przedstawiony materiał powstaje bez korekt, w związku z tym pojawiają się drobne potknięcia, błędy, powtórzenia – tak jak na tradycyjnej lekcji. Dodatkowo należy pamiętać, że samo przejrzenie udostępnionego materiału nie jest skutecznym sposobem uczenia się.

 

Egzamin praktyczny E.14-02-20.06-SG – PHP (pliki z rozwiązaniem)

Egzamin praktyczny E.14-01-20.06-SG – JavaScript (pliki z rozwiązaniem)

Powrót do góry