Oprogramowanie użytkowe - 01

Oprogramowanie użytkowe

Lekcje mają charakter ćwiczeniowy z nabywaniem umiejętności rozwiązywania problemów, dlatego samo przejrzenie udostępnionego materiału nie jest skutecznym sposobem uczenia się.

Temat zajęć

 


Filmy

Zaokrąglanie wartości

Błąd bezwzględny

Katastrofa Ariane 5