O mnie

Od wielu lat zajmuję się tworzeniem aplikacji webowych, ale też od wielu lat jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych. Obecnie pracuję w Zespole Szkół nr 4 w Tychach, gdzie prowadzę praktyczne i teoretyczne zajęcia dla zawodu technik informatyk.

Posiadam m.in. uprawnienia egzaminatora w zawodzie technik informatyk (E.12 – montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych; E.13. – projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami; E.14 – tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami), a także uprawnienia instruktora CISCO IT oraz egzaminatora ECDL.

Mam na swoim koncie kilka sukcesów związanych z pracą zawodową. W roku 2005 utworzyłem na potrzeby Gimnazjum nr 12 w Tychach pierwszy w mieście elektroniczny dziennik szkolny. Aplikacja obsługiwała uczniów klas o profilu informatycznym i została wykonana przy wykorzystaniu PHP oraz MySQL. Program wzbudził duże zainteresowanie lokalnych mediów.

Tego samego roku zaprojektowałem i wdrożyłem program, który wspomagał interpretację wyników sprawdzianu kompetencji po klasie szóstej. Od dyrektora OKE w Jaworznie otrzymałem podziękowanie oraz informację, że aplikacja jest przydatna i będzie przedstawiana dyrektorom szkół podstawowych w województwie śląskim.

W roku 2011 napisałem aplikację webową „Szkolna Tablica Informacyjna”, która zastępuje tradycyjną szkolną tablicę informacyjną. Posiada funkcje typowego CMS’a i została wykonana przy wykorzystniu: PHP, HTML’a, CSS’a oraz bazy MySQL.

W międzyczasie bardzo wiele czasu poświęciłem na doskonalenie umiejętności oraz uzupełnienie wiedzy. Ukończyłem studia inżynierskie (uwieńczone wyróżnieniem), trzy studia podyplomowe z zakresu informatyki, a także różnorodne kursy z zakresu sieci komputerowych (m.in. CCNA Exploration, administracja serwerem SBS).

Zapraszam do obejrzenia profilu na linkedin.com