Matura z informatyki rozszerzonej

Matura z informatyki rozszerzonej
Materiał dydaktyczny – podział na klasy

bazy

Matura z informatyki rozszerzonej

Matura z informatyki rozszerzonej składa się z dwóch części:

 • część I trwa 60 minut, jest wykonywana bez wykorzystania komputera i pozwala zdobyć maksymalnie 15 punktów (wszystkie rozwiązania są zapisywane w arkuszu egzaminacyjnym). Jeśli rozwiązaniem zadania jest algorytm, to należy go zapisać w wybranej przez siebie notacji: lista kroków, pseudokod, język programowania (ten, który został zadeklarowany). Część pisemna obejmuje:
  • analizę algorytmów,
  • tworzenie algorytmu,
  • pytania z zakresu:
   • baz danych,
   • systemów operacyjnych,
   • sieci komputerowych.

W części I znajdują się trzy zadania z podpunktami. Zasadniczo dwa pierwsze dotyczą algorytmiki lub systemów pozycyjnych, natomiast trzecie stanowi test złożony z czterech zadań typu prawda — fałsz.

 • część II trwa 150 minut,  wykonuje się ją z użyciem komputera i pozwala zdobyć maksymalnie 35 punktów. Rezultat pracy to:
  • program komputerowy,
  • plik arkusza kalkulacyjnego,
  • plik bazodanowy (np. plik Access’a).

Wśród język programowania oraz środowisk programistycznych dopuszczonych do matury należy wymienić: C/C++ (Microsoft Visual Studio C++, Code Bloks), Java (Java SE 8: Java Development Kit + Java Runtime Environment lub nowszy + edytor Eclipse), Python (Python 3 + edytor IDLE + PyCharm). Natomiast spośród pakietów użytkowych wskazujemy: Microsoft Office (Word, Excel, Access), OpenOffice/Apache OpenOffice albo LibreOffice (Write, Calc, Base). Dla baz danych można wybrać zamiast Access’a, czy też Base’a – MySQL (wersja od 5.7).

Arkusze maturalne