Informatyka rozszerzona - klasa IV

Informatyka rozszerzona

Lekcje mają charakter ćwiczeniowy z nabywaniem umiejętności rozwiązywania problemów, dlatego samo przejrzenie udostępnionego materiału nie jest skutecznym sposobem uczenia się. Do pracy zalecam zainstalowanie pakietu Visual Studio Code (do aplikacji należy doinstalować odpowiednie wtyczki) lub Visual Studio albo CodeBlocks.

Popularność poszczególnych języków programowania zmienia się i zależy od wielu czynników (np. od wsparcia takich firm jak Google czy Microsoft) – im szerszy jest zakres zastosowania, tym większy udział. Światowy ranking języków programowania można zobaczyć na stronie TIOBE .

Materiał dydaktyczny – podział na klasy
Zagadnienia poruszane na zajęciach w klasie IV

bazy

Matura z informatyki

Matura z informatyki rozszerzonej składa się z dwóch części. Część I trwa 60 minut i jest wykonywana bez wykorzystania komputera. Wszystkie rozwiązania są zapisywane w arkuszu egzaminacyjnym. Jeśli rozwiązaniem zadania jest algorytm, to należy go zapisać w wybranej przez siebie notacji: lista kroków, pseudokod, język programowania (ten, który został zadeklarowany). Część ta obejmuje: analizę algorytmów, tworzenie algorytmu, pytania z zakresu baz danych, systemów operacyjnych, czy też sieci komputerowych. Do zdobycia jest 15 punktów. Część II trwa 150 minut i wykonuje się ją z użyciem komputera. Rezultat pracy to program komputerowy, plik arkusza kalkulacyjnego, czy też plik bazodanowy (np. plik Access’a). Do zdobycia jest 35 punktów.

Wśród język programowania oraz środowisk programistycznych dopuszczonych do matury należy wymienić: C/C++ (Microsoft Visual Studio C++, Code Bloks), Java (Java SE 8: Java Development Kit + Java Runtime Environment lub nowszy + edytor Eclipse), Python (Python 3 + edytor IDLE + PyCharm). Natomiast spośród pakietów użytkowych wskazujemy: Microsoft Office (Word, Excel, Access), OpenOffice/Apache OpenOffice albo LibreOffice (Write, Calc, Base). Dla baz danych można wybrać zamiast Access’a, czy też Base’a – MySQL (wersja od 5.7).

Arkusze maturalne