Bazy danych – klasa III

Bazy danych

Lekcje mają charakter ćwiczeniowy z nabywaniem umiejętności rozwiązywania problemów, dlatego samo przejrzenie udostępnionego materiału nie jest skutecznym sposobem uczenia się.  Do pracy związanej z projektowaniem baz danych wskazane jest wykorzystanie narzędzia dbdiagram (wersja nieodpłatna), datamodeler oraz MyCli. Ranking najpopularniejszych Systemów Zarządzania Bazami Danych możemy znaleźć na stronie DB-Engines .

Materiał dydaktyczny – podział na klasy
bazy
Zagadnienia poruszane na zajęciach w klasie III
Ms Access