Bazy danych - klasa IV

Bazy danych

Lekcje mają charakter ćwiczeniowy z nabywaniem umiejętności rozwiązywania problemów, dlatego samo przejrzenie udostępnionego materiału nie jest skutecznym sposobem uczenia się. Do pracy zalecam zainstalowanie pakietu XAMPP oraz wykorzystanie edytora Visual Studio Code.

Ranking najpopularniejszych Systemów Zarządzania Bazami Danych możemy znaleźć na stronie DB-Engines .

bazy
Zagadnienia poruszane na zajęciach w klasie IV
Materiał do zajęć:

 


Filmy instruktażowe

Instalacja MySQL w systemie Linux Debian

Definiowanie klucza obcego (więzy integralności) w phpMyAdmin

Definiowanie klucza obcego (więzy integralności) w konsoli