Bazy danych - klasa IV

Bazy danych

Lekcje mają charakter ćwiczeniowy z nabywaniem umiejętności rozwiązywania problemów, dlatego samo przejrzenie udostępnionego materiału nie jest skutecznym sposobem uczenia się. Do pracy zalecam zainstalowanie pakietu XAMPP, datamodeler, MyCli oraz wykorzystanie edytora Visual Studio Code.

Ranking najpopularniejszych Systemów Zarządzania Bazami Danych możemy znaleźć na stronie DB-Engines .

Materiał dydaktyczny – podział na klasy
bazy
Zagadnienia poruszane na zajęciach w klasie IV
Tworzenie bazy danych i tabeli:

Materiał do zajęć:

Filmy instruktażowe

Instalacja MySQL w systemie Linux Debian

Definiowanie klucza obcego (więzy integralności) w phpMyAdmin

Definiowanie klucza obcego (więzy integralności) w konsoli