Arkusze egzaminacyjne EE.08

 

EE.08 – Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 
Egzaminy pisemne
Egzamin praktyczny rok 2021

Sesja zimowa

Egzamin praktyczny rok 2020

Sesja letnia

Sesja zimowa

Egzamin praktyczny rok 2019
Egzamin praktyczny rok 2018