Start

Strefa edukacyjna

Arkusze egzaminacyjne oraz elektroniczne egzaminy zawodowe

Technik informatyk
Kluczowe kompetencje: egzamin EE.08
Podłączenie Windows 10 do domeny Instalacja serwera DHCP w systemie Windows Serwer 2012

Instalacja usługi NAT w Windows Serwer 2012 Instalacja serwera FTP w systemie Windows Serwer 2012

 

Projekt edukacyjny 2020/2021, 2019/2020 i 2018/2019
We wrześniu 2020 roku (poprzednio w latach  2018 – 2019) zostałem uczestnikiem projektu „Microsoft Innovative Educator Expert” w ramach działań „Microsoft dla Edukacji”. Biorą w nim udział przede wszystkim nauczyciele promujący w swojej pracy innowacyjne rozwiązania z wykorzystaniem technologii Microsoft.
W ramach projektu odbywają się comiesięczne spotkania on-line, w trakcie których prezentowane są przykładowe praktyki metodyczne, konferencje w Polsce i na świecie oraz wydarzenia takie jak: Hack the Classroom, Skype-a-Thon, Godzina Kodowania, BETT London, czy też E2 Education Exchange.
 

 
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Kwalifikacje E.14 (wymagania) i EE.09 (wymagania) obejmują umiejętności z zakresu programowania aplikacji przy wykorzystaniu języka PHP lub język JavaScript, tworzenia i administrowania bazami danych (język SQL) oraz tworzenia stron internetowych (HTML 5), a także umiejętność dostosowania grafiki na potrzeby stron www.

Kwalifikacja przygotowuje do pracy na stanowisku webdeveloper’a, chociaż wymagania pracodawcy są zdecydowanie wyższe i obejmują na przykład konieczność posiadania dyplomu ukończenia uczelni wyższej oraz – a może przede wszystkim –  osiągnięcia poparte portfolio, zawierające przykłady zrealizowanych projektów.

Przede wszystkim webdeveloper bierze udział w tworzeniu witryn internetowych, skupiając się na poprawnym jej funkcjonowaniu od strony programowej. Najczęściej używane technologie w tym przypadku to m.in. Java, Perl, PHP, Python, Ruby, czy ASP.NET. Należy zdawać sobie sprawę, że witryna powstaje przy współpracy zespołu specjalistów, wśród których należy jeszcze wymieć: webdesigner’a (zajmuje się stroną graficzną) oraz copywriter’a (przygotowuje teksty na stronę).

Wśród osób zajmujących się aplikacjami internetowymi, pojawiają się dwa rodzaje specjalistów:  front-end developer oraz back-end developer. Ten pierwszy zajmuje się tym, co widać od strony aplikacji webowej. Jest odpowiedzialny za obsługę interfejsu, a także dopasowanie go do różnego rodzaju urządzeń. Od osoby takiej wymagana jest m.in. bardzo dobra znajomości języka JavaScript (dodatkowo np. biblioteki JQuery czy też preprocesora SASS). Praca front-end developera polega m.in. na komunikacji z API (najczęściej REST) utworzonym przez backend, aby pobrać dane. Natomiast od back-end developer’a wymaga się sprawnego poruszania po frameworkach PHP takich jak: Zend Framework, Symphony2 oraz wzorcach projektowych i architektonicznych (MVC).